Hvad gør man ved Corncobs?

Corncob = navnet på et software projektledelses-anti-pattern. Beskriver en særlig type kollega, som enten af personlige, økonomiske, eller ambitiøse grunde opfører sig meget ubehageligt med grimme konsekvenser for både arbejdsmiljø og software udvikling. Jeg hørte første gang om anti-patternet til et foredrag med en af forfatterne til bogen “AntiPatterns – Refactoring Software, Architectures, and Projects in Crisis” [bogen] til en konference. Han forklarede også navnet på anti-patternet, så jeg aldrig vil glemme det, mere om det senere.

Anti-patterns adskiller sig fra patterns ved at have flere dele i deres struktur. Patterns har groft sagt 3 dele; Problembeskrivelse, løsningsbeskrivelse, konsekvensbeskrivelse. Anti-patterns har også de tre første, men i deres tilfælde viser konsekvensbeskrivelsen at løsningen ikke virker. Derfor er der efter konsekvensbeskrivelsen et nyt løsningsforslag. Men dette løsningsforslag er nogle gange mere en refaktorering fordi man allerede har implementeret løsningen. Og til sidst en ny konsekvensbeskrivelse.

antipatterns

Jeg kom i tanke om Corncob, dvs. majskolben, da jeg underviste i undervisning (meta, heh!) i sidste uge. Vi kom til at snakke om de studerende eller deltagere der ind imellem optræder på ens kursus, som virker ødelæggende. Nogle gange vil de hævde sig, andre gange er de forstyrrende, ind imellem er de decideret negative. Jeg fortalte hvad jeg normalt gør for at gøre problemet mindre,  og nævnte så at man i IT-industrien faktisk har et navngivet anti-pattern for det.

I det pulserende erhvervsliv er majskolben ofte udspekuleret og har (ufrivillig) opbakning fra ledelsen; det er sådan det får lov at opstå. Ledelsen følger et pattern, nemlig at give magt til andre, og det kan udvikle sig til en utilsigtet situation; et anti-pattern. Nogle gange kan det være nyttigt at have en majskolbe, men for det meste er det ødelæggende. Refaktoriseringerne, altså de nye løsninger,  handler alle om at ledelsen skal tage affære (ligesom underviseren skal tage affære i et kursus). Der er forskellige forslag:

De taktiske forslag

1: Giv majskolben FULDT ansvar for at gøre projektet færdigt. Nu ligger ansvaret hos ham/hende og der kan ikke brokkes mere uden at gøre det konkret.

2: Brug de andre medarbejdere imod majskolben. Lav offentlige afstemninger/diskussioner, hvor majoriteten kan mærkes tydeligt af majskolben. I det mindste er de andre nu klar over at flere tænker ligesom dem.

3: Hvis majskolben bruger tvetydige eller ladede ord, så bed ham/hende om at klarificere sin mening. Når majskolben bruger udsagn som er overhørt eller set i en email, så bed ham/hende om at fortælle hvem der sagde det og hvor mange sagde det. Med andre ord; call the bullshit

De operationelle forslag

4: Snak med majskolben og forklar konsekvenserne af opførslen.

5: Bed majskolben tale med en HR-person så han/hun kan få en graciøs exit

De strategiske forslag:

6: Sæt alle majskolberne sammen i et team og lade dem irritere hinanden så meget at de selv siger op!

7: Hvis det er en leder der er majskolbe, så giv ham/hende en afdeling uden medarbejdere…

8: Fyr majskolben

Hvad gør I med “majskolber” i jeres virksomhed, og virker det?

P.S Grunden til navnet: “Corncobs are called that, because they act as if they have a corn cob shoved up their …”

1 comment for “Hvad gør man ved Corncobs?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *