De behandlede deres teams som heste – du gætter aldrig hvad der skete …

Jeg er født og opvokset på en gård med heste i Midtjylland og fra en meget tidlig alder blev jeg introduceret til arbejde og håndtering af sportsheste. En hest er et instinktivt dyr drevet af en håndfuld genetiske egenskaber der har hjulpet dem til overlevelse i deres naturlige miljø.

På lige fod med andre dyr, så forstår en hest ikke de ord og kommandoer der bliver sagt mundtligt, men de reagerer på tonefald og fysisk fremtoning. Mine mange års erfaring med at arbejde med heste kan opsummeres således:

”En rytter er ansvarlig for at sikre at opgaven er forstået og efterleves. Rytteren gør dette ved at sikre at hesten forstår og følger instrukser, praktikker og regler”

Ovenstående har hjulpet mig i mit daglige arbejde og støttes af en undersøgelse fra 2007 foretaget af Lena Forsberg fra Luleå Tekniske Universitet i Sverige.

Forsberg undersøgte lederegenskaber hos en gruppe ryttere ved at studere deres arbejde og håndtering af sportsheste. Undersøgelsen viste at arbejdet med heste gav rytterne en bedre forståelse af:

 • Verbal og non-verbal kommunikation mellem hest og rytter
 • Samarbejde uden at udstikke kommandoer men i stedet opfordre til samarbejde via tillid og præcise forventninger
 • Røgt og pleje af hestene forbedrede deres villighed til samarbejde
 • Selvom hesten og rytter samarbejder, så er det vigtigt at forstå at de to involverede parter ikke har samme motivation og mål med samarbejdet
 • Konkurrencer eller udførsel af svære øvelser kræver ekstraordinær fokus hos både hest og rytter hvilket kan give anledning til nervøsitet, dog af forskellige årsager

En overordnet konklusion i Forsbergs undersøgelse lyder: Personer der har arbejdet med heste bliver bedre ledere. En hest kan være et farligt og voldsomt dyr hvis det ikke bliver håndteret korrekt, hvilket betyder at man skal være klar i kommunikationen og være beredt til at agere hurtigt i enhver situation.

Og hvorfor er det så relevant når man taler om Scrum?`

Hvis vi drager en analogi til den person der står for røgt og pleje af et udviklingsteam, så finder vi den følgende beskrivelse af en Scrum Master i Scrum:

”Scrum Masteren er ansvarlig for at sikre at Scrum er forstået og bliver efterlevet. Scrum Masteren gør dette ved at sikre at Scrum Teamet følger Scrum teorien, praktikkerne og reglerne”

Lyder det bekendt? Sørme så! Det er præcis samme definition som for rytterens samarbejde med hesten. Lad os prøve at perspektivere Forsbergs pointer i en Scrum kontekst:

 • Verbal og non-verbal kommunikation mellem Scrum Team og Scrum Master
  Det du siger er underordnet hvis dit kropssprog konflikter med det talte (og vice versa). Vær altid konstruktiv og tag altid en anerkende holdning.
 • Samarbejde uden at udstikke kommandoer men i stedet opfordre til samarbejde via tillid og præcise forventninger
  Én af værdierne i Scrum er ”empowerment” af Scrum Teamet. Indenfor det definerede mål og vision skal alle have mulighed for at udføre det samlede arbejde som en helhed.
 • Røgt og pleje af Scrum Teamet forbedrer deres villighed til samarbejde
  En Scrum Masters fornemmeste opgave er at hjælpe Scrum Teamet. Dette gøres ved at identificere og håndtere udefrakommende interaktioner og sikre at kun den delmængde som rent faktisk hjælper Scrum Teamet kommer igennem.
 • Selvom hele Scrum Teamet samarbejder, så er det vigtigt at forstå at de to involverede parter ikke har samme motivation og mål med samarbejdet
  Dette er et vitalt element i forhold til samarbejde – at kende årsagerne bag handlinger internt i teamet. Visse personer arbejder for at fremme deres karriere muligheder og andre gør det for at kunne betale termin. Alle årsager er tilladte, men det er vigtigt at forstå og respektere dem.
 • Releases eller svære opgaver kræver ekstraordinær fokus hos Scrum Teamet hvilket kan give anledning til nervøsitet, dog af forskellige årsager
  Er din Product Owner nervøs eller rastløs i forbindelse med kommende deadlines? Er Development Teamet bekymrede i Sprint Reviews? Forståelse for hvorfor Scrum Teamet gør som de gør vil hjælpe på vejen til at blive et high performing Scrum Team.

Rollen som Scrum Master er ikke en let opgave. Det er ikke en opgave som alle og enhver kan udføre med succes. Der findes mange dygtige Scrum Masters, men der findes også mange der bør prøve andre roller. Husk bare at selv børn ned til 4-5 års alderen kan håndtere og forstå heste – hvad er din undskyldning for ikke at forstå Scrum Teamet?

Links:

 

6 comments for “De behandlede deres teams som heste – du gætter aldrig hvad der skete …

 1. Jeg forstår ikke folk som bruger analogier som argumentation da man som regel når en konklusion på en forkert præmis. Kan man ikke tale din sag uden, bør man nok genoverveje om man overhovedet har en pointe?

  Der er mange problemer med din hesteanalogi. En mere præsis analogi med scrum master rollen, ville være at styre en flok heste af forkellig race og ophav, og få dem til at gå i takt, og lave andre koordinerede bevægelser samt improviserede ting som ikke er øvet. Selv en femårig født i et cirkus ville nok være mere end udfordret.

  • Tak for dit input nico. Jeg er helt enig i at man ikke blot skal lave analogier uden at have pointer.

   I det konkrete tilfælde stammer analogien fra den forskning som Lena Forsberg udførte tidligere der netop fokuserede på hvordan ryttere kunne blive gode ledere på arbejdsmarkedet. Se evt link sidst i indlægget.

   Jeg har forsøgt at perspektivere Forsbergs forskning til rollen som Scrum Master, da jeg har erfaret at hendes konklusioner også er værdifulde her.

 2. Jeg forstår ikke folk som bruger analogier som argumentation da man som regel når en konklusion på en forkert præmis. Kan man ikke tale din sag uden, bør man nok genoverveje om man overhovedet har en pointe?

  Der er mange problemer med din hesteanalogi. En mere præsis analogi med scrum master rollen, ville være at styre en flok heste af forkellig race og ophav, og få dem til at gå i takt, og lave andre koordinerede bevægelser samt improviserede ting som ikke er øvet. Selv en femårig født i et cirkus ville nok være mere end udfordret.

  • Tak for dit input nico. Jeg er helt enig i at man ikke blot skal lave analogier uden at have pointer.

   I det konkrete tilfælde stammer analogien fra den forskning som Lena Forsberg udførte tidligere der netop fokuserede på hvordan ryttere kunne blive gode ledere på arbejdsmarkedet. Se evt link sidst i indlægget.

   Jeg har forsøgt at perspektivere Forsbergs forskning til rollen som Scrum Master, da jeg har erfaret at hendes konklusioner også er værdifulde her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *