Hands-on: Team eller gruppe?

Mange begår den simple fejl at tro at en arbitrær sammensætning af mennesker automatisk har mulighed for at blive et stærkt team. For at gøre op med den misforståelse har jeg samlet mine erfaringer om emnet og hører gerne om dine erfaringer.

Et stærkt team er “empowered” og “high performing”

 • En sammensætning af mennesker med fælles formål for udførsel af opgaver af høj kompleksitet og samhørighed. Teamet er et team og ikke en gruppering
 • Et team udfører aktiviteter der sikrer at mål bliver overholdt konsistent på en effektiv og effektfuld måde. Teamet er “high performing”
 • Et team handler med afsæt i egen autoritet og er således i stand til at afgøre hvornår de kan træffe beslutninger på egen hånd og hvornår de skal have ekstern assistance. Teamet er “empowered”

Det betyder at definitionen af et “stærkt team” matcher den teoretiske beskrivelse af begrebet “high performance team”. Til at underbygge dette lemma, starter jeg med en guidet tour i definitionerne:

Empowerment
Empowerment henviser til foranstaltninger der er indrettet til at øge graden af autonomitet og selvbestemmelse hos individer og samfund så de kan handle på egen initiativ.

High performance
High performance eller præstationsstyring dækker over aktiviteter der sikrer at mål bliver indfriet konsistent på en effektiv og effektfuld måde.

Team
Et team er en gruppe af mennesker (eller dyr) som er sammensat med et fælles formål. Teams er specielt gode til udførsel af opgaver med høj kompleksitet og stor samhørighed. En gruppe af individer er ikke nødvendigvis et team. Individer i et team har ofte komplementære kompetencer der skaber synergi som hjælpe med at maksiere effekten af indsatsen.

Er du en del af et stærkt team?

Jeg har sammensat en hurtig selv-evaluering du kan bruge til at afgøre om du, i min bog, arbejder i et stærkt team. Desto flere punkter du kan besvare med “ja”, jo stærkere er dit team. Besvar udelukkende ved brug af “ja” eller “nej”.

 1. Bemandingen i teamet har været konstant i 6 måneder eller længere.
  Udskiftning medfører udslag i effekten af teamets indsats.
 2. Alle team medlemmer er allokkeret 100 % til et team.
  Medlemsskab i flere teams giver kontekstskift og mindsker fokus på det kontinuerte arbejde.
 3. Der er 7, +/- 2, medlemmer i teamet.
  Store teams medfører unødvendig administration ligesom underdimensionerede teams reducerer team følelsen.
 4. Teamet er samlet på samme lokation.
  Samling af team medlemmer i samme kontor har vist sig at øge team sammenholdet og motivationen for de enkelte medlemmer.
 5. Teamet udviser høj disciplin og overholder aftalte arbejdsgange.
  Det er underordnet om arbejdsgangene er formeller eller uformelle, så længe du ved hvad du skal gøre i en given situation – og andre ved hvad de kan forvente.
 6. Teamet har et klart mål og formål.
  Uden fælles mål og formål kan man let ende i en situation hvor medlemmer har egne mål og formål for opgaverne og det kan være svært at kalde grupperingen for et team.
 7. Teamet har en klar rettesnor i forhold til hvad det er bemyndiget til.
  Desto klarer bemyndigelsen er, jo hurtigere kan beslutninger træffes eller eskaleres.
 8. Teamet har ansvar fra ide til færdigt produkt.
  Hvis man kun har ansvar for en mindre del i en større leverance mindskes motivationen og evnen til at levere effektivt.
 9. Teamet bliver ikke detaljestyret men anerkender deadlines og mål.
  Teamet skal være selvorganiserende og være i stand til at handle inden for aftalte rammer og deadlines.
 10. Teamet er i stand til at arbejde fokuseret med få eksterne afhængigheder.
  Teamet er i stand til at komme i “the zone” og få arbejdet udført uden unødvendige afbrydelser.
 11. Teamets effektivitet bliver anerkendt og værsat.
  Bliver leverancer fejret? Fejrer team medlemmerne hinandens sejre, kompetencer og samarbejde?

Se de øvrige indlæg i “hands-on” serien:

4 comments for “Hands-on: Team eller gruppe?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *