Boghylden: The Expert Beginner af Erik Dietrich

Så er det tid til en boganmeldelse, denne gang af The Expert Beginner af Erik Dietrich, som er en e-bog baseret på en række af Erik Dietrich’s blog posts (startende med denne: How Developers Stop Learning: Rise of the Expert Beginner).

Bogen handler om et koncept the expert beginner. Konceptet omkring the expert beginner er baseret på Dreyfus indlæringsmodel, hvor der er fem trin, fra novice over advanced beginner, competent og proficient til expert. Hver af disse trin er kendetegnet ved forskellige forståelser for helheden og for hvor hurtigt man bevæger sig igennem dem. Dietrich har udvidet modellen med en ekstra gren, som går fra “advanced beginner” til “expert beginner”

Modificeret Dreyfus model

Dietrich’s modificerede Dreyfus model

Som det fremgår af tegningen, som jeg har taget fra Dietrich’s indledende blogpost, er “expert beginner” trinnet over “advanced beginner” men under “competent” trinnet, og der er ikke nogle videre indlæringstrin som man kan bevæge sig videre op igennem.

Dette har naturligvis nogle konsekvenser, men før vi går videre med dem, er det værd at komme ind på hvorfor Dietrich har oprettet denne ekstra gren, og hvem det er han mener hører hjemme i den.

Jf. Dietrich’s bog, er en “expert beginner”, en person som objektivt set ikke er ekspert, men som af en eller anden grund betragter sig selv som en sådanne, og som, i hvert fald for en periode, betragtes som en sådanne af andre. Det kan være chef-udvikleren i en lille udviklingsafdeling, hvor de andre udviklere alle er oplært i virksomheden. Chef-udvikleren spejler sig i hverdagen i de andre udviklere, og siden der ikke er nogle som er bedre, kommer chef-udvikleren til at betragte sig selv som expert. For dette skal ske, kræver det dog at chef-udvikleren ikke spejler ud, og ser hvordan omverdenen gør det.

Med andre ord, det kræver både de rigtige rammer og den rigtige mentalitet for at blive en “expert beginner”. Ikke destro mindre findes der en del af dem derude, og det er det som bogen adresserer.

Bogen beskriver hvordan en person bliver en expert beginner, hvordan det påvirker gruppedynamikken denne indgår i (dårligt), og hvordan en expert beginner generelt agerer. Den opridser også nogle forskellige typer af expert beginners (med mere eller mindre selvindsigt), og kommer ind på hvordan deres karrierer generelt forløber (generelt skidt over tid). Til sidst i bogen kommer Dietrich ind på hvordan man kan undgå at udvikle sig til en expert beginner.

Generelt er det en bog som jeg kan anbefale som udemærket faglig hyggelæsnng, som giver indblik i Dietrich’s tanker om en type af personer som vi alle er rendt ind i i vores karriere. Jeg savner dog noget dybde, og nok især et afsnit om hvordan man kan arbejde med/omkring personer som falder indenfor kategorien expert beginner.

3 comments for “Boghylden: The Expert Beginner af Erik Dietrich

  1. Alle har vel et loft over hvilket niveau de kan nå, så man kunne også strande i Advanced Beginner i den oprindelige model uden nødvendigvis at udvide den. Anyway så er Expert Beginner et eksempel på Dunning-Kruger effekten, hvor en inkompetent person ikke er klar over egen inkompetence, da han simplethen er for dum til at erkende at han er dum.

  2. Jeg bliver lige nødt til at adresserer din kommentar om at han er for dum til at erkende at han er dum. Dunning-Kruger handler på ingen måde om intelligens, kun om færdigheder indenfor et område – man har et for lavt færdighedsniveau til at vurdere sine færdigheder i forhold til andre menneskers færdigheder.

    Hvis man vil læse mere om Dunning-Kruger har jeg skrevet en blogpost på engelsk tilbage i 2009: http://kriswager.blogspot.dk/2009/05/dunning-kruger-effect.html

    Mht. expert beginner, er det rigtigt at det er et udslag af Dunning-Kruger, men ikke kun – man kan råde bod på Dunning-Kruger ved at øge sine færdigheder. Expert beginners vil ofte aktivt undgå at dette, da det jo bringer deres faglige kompetence i tvivl.

  3. Enig i at “dum” ikke var det rigtige ordvalg. Vi kan sige inkompetent i stedet.

    Jeg er uenig i at det blot handler om færdigheder. Der er andre brister i spil. Hvis jeg f.eks. satte mig for at lære at spille klaver, kan jeg sagtens forestille mig hvor mange øvelsestimer det vil tage at komme op på et ekspert niveau. Jeg ville let kunne høre forskel på mit klaverspil og en ekspert, og ville sikkert også nå en erkendelse af at det ville være et umuligt projekt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *