Forfatter: Daniel Nielsen

Hurtige hypoteser

KMD2.0 er en hypotesedrevet forandringsproces. Når vi (Business Transformation) går ind for at forandre et forretningsområde, bruger vi derfor tid på at få opsat de vigtigste hypoteser for området. Men hvordan udleder man hurtigst et sæt af brugbare hypoteser for…

Enden for Agile Excellence

Som nogen måske husker, startede jeg denne blog i forbindelse med et nyt initiativ i KMD kaldet Agile Excellence. I forbindelse med Agile Conference @ Danske Bank holdt jeg et oplæg om agil udvikling i KMD. Titlen var Agile Journey…

Den gode Backlog

Når vi har besøgt forskellige dele af KMD, har vi bemærket forskellige syn på kravstyringen i forhold til produkterne. Nogen har en god opsamling af: Kundeønsker Fejl fundet i driften Andre interessenters ønsker … andre knap så meget. Selvom vi…

Agile modeller

Jeg er flere gange blevet mødt med spørgsmålet: “I det der agil udvikling, hvornår designer man så datamodellen?” Spørgeren kan tænkes at være en lettere forvirret løsningsarkitekt med en vandfaldsbaggrund. Derfor bunder deres bekymring typisk i vanen om, at man…